privacybeleid

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in onze verklaring over gegevensbescherming onder deze tekst.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de website-exploitant. Zijn contactgegevens vindt u in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw informatie?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons doorgeeft. Dit kunnen gegevens zijn die u bijvoorbeeld in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u onze website bezoekt. Dit zijn hoofdzakelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het bezoek aan de pagina). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website betreedt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te kunnen aanbieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat u in het impressum hebt opgegeven als u nog vragen hebt over gegevensbescherming. U hebt ook het recht in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analyse en instrumenten van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch geëvalueerd worden. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u te herleiden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze privacyverklaring informeren wij u over de mogelijkheden van bezwaar.

2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Dataprivacy

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat datatransmissie via internet (bijv. communicatie via e-mail) beveiligingslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking betreffende de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor gegevensverwerking op deze website is:

Kusch+Co GmbH
Gundringhausen 5
59969 Hallenberg

Telefoon: +49 2984 300-0

E-Mail: welcome@kusch.com

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot en met de intrekking blijft door de intrekking onaangetast.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als site-operator toestuurt. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" naar "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden gelezen worden.

Informatie, afschermen, wissen

U hebt het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens op elk moment binnen de werkingssfeer van de toepasselijke wettelijke bepalingen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres als u nog vragen heeft over uw persoonlijke gegevens.

Bezwaar tegen reclamemails

Het gebruik van de in het kader van de impressum-plicht geopenbaarde contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame- en informatiematerialen is uitdrukkelijk verboden. De exploitanten van de sites zijn behouden het recht voor om juridische stappen te ondernemen bij toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld door middel van spam-e-mail.


3. Contactpersoon voor dataprivacy

Statutaire functionaris voor dataprivacy

We hebben een functionaris voor dataprivacy aangesteld voor ons bedrijf.
U kunt contact met hem opnemen via m.rydzeck@kusch.com

4. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige internetpagina's maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om onze website gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw terminal opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek aan onze website.

U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Wanneer cookies gedeactiveerd worden, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies, die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies te vervullen (bijv. winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, onder f DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring apart behandeld.

Server log bestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Deze zijn:

· Browsertype en browserversie

besturingssysteem
verwijzer URL
· Hostnaam van de toegangscomputer

· Tijd van het server verzoek

IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen. De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f, van het DSGVO, dat de verwerking van gegevens ter uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier vragen stelt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, opgeslagen ten behoeve van de afhandeling van de aanvraag en bij eventuele vervolgvragen. Wij zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

De in het contactformulier ingevulde gegevens worden daarom uitsluitend met uw toestemming verwerkt (art. 6 lid 1 sub a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen die tot aan de intrekking zijn uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons totdat u ons om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag wordt ingetrokken of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - met name de aanhoudperioden - blijven onverlet.

5. Analysehulpmiddelen en reclame

etracker

Op deze website worden met technologieën van etracker GmbH (www.etracker.com) gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden verzameld en opgeslagen. De aanbieder is etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Duitsland. Met deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden opgesteld. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die lokaal in het cachegeheugen van de internetbrowser van de bezoeker aan een bepaalde pagina worden opgeslagen. Met cookies kan de internetbrowser weer worden herkend. De met de etracker-technologieën verzamelde gegevens worden zonder de apart gegeven goedkeuring van de desbetreffende persoon niet gebruikt om de bezoeker aan deze website persoonlijk te identificeren en niet samengevoegd met persoonsgegevens via de drager van het pseudoniem.

Etracker-Cookies blijven opgeslagen op uw terminal, tot u deze wist.

U heeft altijd het recht het verzamelen en opslaan van uw gegevens, ook voor toekomstig gebruik tegen te spreken. Indien u wilt verhinderen dat uw bezoekers-gegevens in de toekomst worden verzameld en opgeslagen, kunt u via de volgende link een Opt-Out-Cookie van etracker downloaden. Deze cookie verhindert dat in de toekomst bezoekersgegevens van uw browser worden verzameld en opgeslagen bij etracker: http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb&languageId=2

Hiervoor wordt een Opt-Out-Cookie onder de naam “cntcookie” van etracker aangemaakt. Gelieve deze cookie niet te verwijderen zolang u zich verweert tegen het gebruik van cookies. Alle overige informatie kunt u vinden in de privacyverklaring van etracker: https://www.etracker.com/en/data-protection.html


Contract dataverwerking

Wij hebben een contract gesloten met eTracker voor de verwerking van de in opdracht gegeven gegevens en hebben de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten voor het gebruik van etracker volledig geïmplementeerd.

6 Nieuwsbrief

Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we uw naam en een geldig e-mailadres nodig, evenals informatie die ons in staat stelt om te verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u ermee instemt deze nieuwsbrief te ontvangen. Er worden geen aanvullende gegevens verzameld of alleen op vrijwillige basis verzameld. We gebruiken deze gegevens alleen om de gevraagde informatie te verzenden en deze niet door te geven aan derden.

Wij zullen daarom alle gegevens die u invoert in het contactformulier alleen verwerken met uw toestemming per Art. 6 (1) (a) AVG. U kunt de toestemming voor de opslag van uw gegevens en e-mailadres en hun gebruik voor het versturen van de nieuwsbrief op elk moment intrekken, bijvoorbeeld via de link "unsubscribe" in de nieuwsbrief. De gegevens die worden verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

De gegevens die worden verstrekt bij de registratie voor de nieuwsbrief worden gebruikt om de nieuwsbrief te verspreiden totdat u uw abonnement opzegt wanneer deze gegevens worden verwijderd. Gegevens die we hebben opgeslagen voor andere doeleinden (bijvoorbeeld e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven onaangetast.

CleverElements

De nieuwsbrief wordt verspreid via CleverElements, aangeboden door CleverElements GmbH, Prinzessinnenstr. 19-20, 10969 Berlijn (Duitsland).

CleverElements is een dienst die o.a. op het versturen en analyseren van nieuwsbrieven gespecialiseerd is. De door u ingevoerde gegevens die noodzakelijk zijn om de nieuwsbrief te kunnen ontvangen, worden op der servers van CleverElements in Duitsland opgeslagen.

Als u niet wenst dat CleverElements uw gegevens analyseert en evalueert, dan moet u het abonnement voor de nieuwsbrief opzeggen. Hiertoe vindt u in iedere nieuwsbrief een link.

Gegevensanalyse door CleverElements

Met behulp van CleverElements zijn wij in staat om de gegevens van onze nieuwsbrief-campagnes te analyseren. Zo kunnen wij o.a. nakijken hoe vaak de nieuwsbrief gelezen werd en welke links eventueel geklikt werden. Op die manier kunnen wij vaststellen welke links de meeste aandacht trokken.

CleverElements maakt het ons eveneens mogelijk om de nieuwsbrief-geadresseerden in categorieën (vb. woonplaats) te sorteren, zodat wij onze nieuwsbrieven nog beter aan de wensen van onze doelgroepen kunnen aanpassen.

Meer informatie over de functies van CleverElements vindt u op: https://cleverelements.com/product .

Rechtsgrondslag

De verwerking van de gegevens gebeurt op basis van uw toestemming (Art. 6 par. 1 lit. a, DSGVO). U kunt deze toestemmings steeds intrekken. Het rechtmatige gebruik van de tot op dat tijdstip verwerkte en gebruikte gegevens blijft hierdoor onaangetast.

Opslagduur

De gegevens die u ons voor de ontvangst van de nieuwsbrief ter beschikking gesteld heeft, blijven opgeslagen totdat u het abonnement op de nieuwsbrief opzegt. Na het opzeggen van de nieuwsbrief worden deze gegegevens zowel op onze servers als op de servers van CleverElements gewist. Gegevens die wij voor andere doeleinden hebben opgeslagen (vb. e-mailadressen voor andere projecten/evenementen) blijven hiervan onaangetast.

Contract dataverwerking

Verder hebben we een overeenkomst voor gegevensverwerking afgesloten met CleverElements. Dit is een contract waarin CleverElements belooft de gegevens van onze gebruikers te beschermen, het namens ons in overeenstemming met haar privacybeleid te verwerken en in het bijzonder om het niet bekend te maken aan derden.

7. Plugins en tools

Fonts.com

Deze site maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen van Monotype GmbH (fonts.com resp. fast.fonts.net) om lettertypen uniform weer te geven. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de gewenste webblettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van fonts.com. Hierdoor weet fonts.com dat onze website via uw IP-adres is geopend. Het gebruik van Fonts.com is in het belang van een uniforme en aansprekende presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO