impressum

Gegevens overeenkomstig § 5 TMG (Telemediengesetz)

Kusch+Co GmbH
Gundringhausen 5
59969 Hallenberg

Postadres

PO Box 1151
59965 Hallenberg

Vertegenwoordigd door

Directie / CEO: Hans-Jürgen Molter, Rafal Chwast, Roman Przybylski

Contact

T +49 2984 300-0
F +49 2984 3004-100
welcome@kusch.com

BTW-Nummer

BTW-identificatienummer conform § 27 a Umsatzsteuergesetz (Duitse belastingswetgeving)
DE 322 45 20 59

Registervermelding

Rechtbank van koophandel: rechtbank Arnsberg
Registratienummer: HRB 12998

Geschillenbeslechting

We zijn niet wettelijk verplicht en daarom dan ook niet bereid om deel te nemen aan een procedure voor geschillenbeslechting voor een consumenten arbitrageprocedure.

ALGEMENE UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID (disclaimer)

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als dienstverlener zijn wij conform § 7 lid 1 TMG verantwoordelijk voor eigen inhoud op deze pagina's volgens de algemene wetten. Volgens § 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht, doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te bewaken of naar redenen te zoeken, die duiden op een illegale activiteit.

Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijft hierdoor onaangetast. Een dienaangaande aansprakelijkheid is echter pas vanaf het tijdstip van kennisname van een concrete inbreuk op een recht mogelijk. Bij het ontdekken van een overeenkomstige schending van een recht zullen wij deze inhoud direct verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden; op diens inhoud wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij voor deze vreemde inhoud ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. De desbetreffende aanbieder of exploitant van de gelinkte pagina's is altijd aansprakelijk voor de inhoud ervan. Op het tijdstip van het aanmaken van de link controleren wij of de inhoud geen potentiële schendingen van het recht bevat. Op het tijdstip van het aanmaken van de link hebben wij geen inhoud in schending met de wetgeving gevonden.

Een permanente controle van de inhoud van gelinkte pagina's is echter zonder concrete informatie van een inbreuk op het recht niet redelijk. Bij het ontdekken van schending van een recht zullen wij dergelijke links direct verwijderen.

Auteursrecht

De door de exploitant van de pagina gecreëerde inhoud en werk op deze pagina's is onderhevig aan het Duitse auteursrecht. Het kopiëren, bewerken, verspreiden en iedere manier van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht behoeven schriftelijke toestemming van de desbetreffende auteur resp. producent. Downloads en kopieën van deze pagina zijn uitsluitend toegestaan voor privé-doeleinden, niet voor commercieel gebruik.

Voor zover de inhoud van deze pagina niet werd samengesteld door de exploitant, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. In het bijzonder wordt de inhoud van derden als dergelijke gekenmerkt. Mocht u desondanks een inbreuk op het auteursrecht ontdekken, willen wij u vragen, ons dit mee te delen. Bij het ontdekken van schending van een recht zullen wij dergelijke inhoud direct verwijderen.

Kusch+Co GmbH exploiteert deze website in Duitsland. Het Duitse recht is van toepassing op de gebruiksvoorwaarden en alle gerechtelijke aangelegenheden. Mocht er een gerechtelijke procedure tegen Kusch+Co GmbH worden gevoerd, is de bevoegde rechterlijke instantie Düsseldorf; onafhankelijk van het feit in welk land u zich bevindt of vanuit welk land u de website heeft bezocht.

Opbouw en realisatie van deze website

mantel + schölzel AG
Internet Solutions
https://www.m-s.de

© Copyright by mantel + schölzel AG, Kassel