solutions

Wij brengen ongeveer een derde van ons leven in een zittende positie door: op het werk, tijdens opleidingen en lessen, tijdens conferenties en culturele evenementen, in wachtzalen, wanneer wij eten, drinken of ontspannen. Dat is de reden waarom wij zoveel waarde hechten aan de productie van esthetisch attractieve net zoals technisch goed doordachte zitmeubelen en tafelseries. Onze portfolio wordt functioneel afgerond door onze “Solutions” op het gebied van Brandpreventie, Hygiëne en Reduced Mobility.


Brandpreventie

Het brandveiligheidsconcept in ziekenhuizen, gezondheidscentra, kantoorgebouwen net zoals in openbare instellingen schrijft voor dat alle foyers, wacht- en ontvangstzalen, die tijdens een brand vaak als vluchtroute dienen, grotendeels brandlast- en rookvrij moeten blijven. Standaard, makkelijk ontvlambare zitmeubelen gemaakt van hout en met opdekstoffering zijn niet geschikt voor deze interieurs, doordat ze in het geval van brand levensgevaarlijke rook afgeven. Dankzij het Kusch+Co brandpreventieconcept is het mogelijk om drukbezochte locaties met design-geörienteerde en voor comfortabele zitmeubelen in te richten. Een dun, flexibel weefsel wordt tussen de opdekstoffering en de meubelstof verwerkt. Dit speciale weefsel “flamline” is niet brandbaar en uiterst bestendig zelfs in direct contact met vuur en is goedgekeurd door de bouwinspectie en onbrandbaar A2 volgens de Duitse norm DIN 4102. Door de perfect op elkaar afgestemde combinatie van schuimstof, tussenweefsel en meubelstof voldoen de zitmeubelen met het Kusch+Co brandpreventieconcept aan de classificatie DIN 66084 P-a – de zogenaamde papierkussentest. Alle onderdelen van hout krijgen standaard een oppervlaktebescherming door een UV-hardende, ecologisch neutrale waterlak en zijn zodoende moeilijk ontvlambaar overeenkomstig DIN EN 13501 B s2 d0. Op deze manier wordt de ontwikkeling van een levensgevaarlijke hoeveelheid aan rook preventief verhinderd.


Hygiëne

Als gevolg van de stijgende mobiliteit en de algemene globalisatie stijgt in publieke en drukbezochte ruimte het risiko om nosocomiale infecties en zodoende ook besmettelijke ziektes te verspreiden. Vele zulke besmettingen kunnen door een veilige, hygiënische interieurinrichting en preventieve maatregelen verhinderd worden. Dat geldt vooral voor ziekenhuizen, woonzorgcentra, foyers, cafeteria’s en drukbezochte ruimtes. Vooral houtoppervlakken met open poriën, moeilijk afwisbare voegen en sleuven, niet-afneembare hoezen of ongeschikte meubelstoffen houden een hoog risico in. Het inzetten van de speciale zitmeubelen en tafels uit het kuschmed® Hygienic-Line assortiment leveren een positieve bijdrage: deze producten zorgen ervoor dat bacteriën, ziektekiemen en schimmel zich niet aan het meubelstuk kunnen hechten. Alle hout-, kunststof- en metaaloppervlakken zijn glad en hebben gesloten poriën zodat kiemen niet kunnen indringen en zo het oppervlak besmetten. De stoffen zijn hygiënedicht, wat inhoudt dat kiemen en bacteriën niet kunnen binnendringen of gedijen. De kuschmed® Hygienic-Line zitmeubels voldoen aan de strengste hygiënevoorschriften, beschermen patiënten, bezoekers en personeel tegen besmetten en kenmerken zich door een modern, gezellig design.

DIN-lidmaadschap sinds februari 2021, adviseur van het DIN-normeringscomité NA 062-05-43 GA gemeenschappelijk comité NMP/NHM, Brandgedrag van textiel en textiele opdekstofferingen.


Reduced mobility

Vele mensen zijn om uiteenlopende redenen beperkt in hun mobiliteit. Voor hen is het dagelijkse leven bezaaid met grote uitdagingen. Daarom denkt Kusch+Co aan de speciale wensen van personen met beperkte mobiliteit, van senioren of van zwangere vrouwen. Zij hebben vaak problemen met de standaardafmetingen van zitmeubelen die het hen moeilijk maken om plaats te nemen of op te staan. Voor hen heeft Kusch+Co speciaal aangepast, drempelvrije zitmeubels ontworpen: een selectie van varianten is verkrijgbaar in een aangepaste zithoogte, versterkte armleggers, of naar voren geneigde zittingen. Ook op orthopedisch vlak bieden wij individuele oplossingen aan, onder andere varianten die een lichaamsgewicht van 150 t/m 300 kg kunnen dragen. Deze uitdagingen spelen een grote rol voor alle producten die voor het marktsegment Travel bedoeld zijn: onze wachtbanken kunnen standaard individueel geconfigureerd worden met speciale PRM-zittingen aangepast aan de wensen van mensen met beperkte mobiliteit. De integratie van deze oplossingen is ook achteraf mogelijk. Onze luchthavenbanken vervullen alle eisen van de nieuwe Europese richtlijn die de toegankelijkheid van luchthavens voor passagiers met beperkte mobiliteit regelt.


Missie kwaliteit

Klanten die bewust kiezen voor de zitmeube-len van Kusch+Co hechten véél waarde aan een tijdloze, mooie vormgeving. Ook kwaliteit staat bovenaan op hun prioriteitenlijst. Wij willen de lat in de project meubel -industrie nog hoger leggen. Iedere door Kusch+Co vervaardigde stoel, armstoel of tafel moet niet alleen voldoen aan de mini­male kwaliteits eisen van de wettelijk voor­geschreven normen en richtlijnen, maar ook aan de kern van onze bedrijfsfilosofie, name­lijk: “Kwaliteit is onvervangbaar.”Om onze kwaliteitsbelofte waar te maken hanteren wij voor onze producten nog stren-gere criteria dan opgelegd in de normatieve voorschriften.


Interieurinrichting

Ruimtes kenmerken zich door hun eigen sfeer en uitstraling – de interieurinrichting speelt hier dus een ontzettend belangrijke rol. Dat is ook de reden waarom wij de daarmee geassocieerde discipline, interieurarchitectuur, niet enkel als een aanvulling van de architectuur beschouwen. De keuze en het inzetten van meubilair is onlosmakkelijk ermee verbonden. Daarom maakt het uitwerken van interieurconcepten een integraal deel uit van het dienstenspectrum van Kusch+Co. Naast ons uitgebreid assortiment stellen onze interieurarchitecten – graag ook in samenspraak met uw architecten – een inrichtingsconcept op, ofwel enkel de zitmeubelconfiguratie of van de ruimte in zijn geheel. Onze diensten omvatten representatieve kantoorruimtes, seminarzalen, cafeteria’s, foyers, ontvangst- en wachtruimtes, of ook patiënten- en behandelkamers – voor al deze omgevingen ontwikkelen wij graag samen met u een passend concept gaande van 2D-tekeningen tot realistische 3D-visualisaties. Door onze veelzijdige productoplossingen adviseren wij u graag op het gebied van hygiëne en brandveiligheid. Natuurlijk helpen wij u graag bij de keuze van de kleuren en materialen. Kusch+Co staat u met raad en daad bij van het begin tot het einde.


Als u nog vragen heeft of meer informatie wenst, dan kan u steeds bij onze Helpdesk Solutions terecht!

T +49 2984 300-333
Sichere E-Mail