6050/6055 Table abattante, rectangulaire

Design by Norbert Geelen