6040 Table abattante, rectangulaire

Design by Norbert Geelen